Especialistes a Equips per Hostaleria i Col·lectivitats

Solucions integrals en equipament per a hostaleria. Comença el teu camí cap a la cuina industrial perfecta y programa una reunió amb nosaltres!

Partners:

Sobre nosaltres

Coneix-nos

En Tomas Llobet, portem més de 70 anys oferint solucions integrals en equipament per a hostaleria als nostres clients, garantint la més alta qualitat i servei personalitzat per a cada projecte. Va ser fundada el 1952 per Antoni Tomàs Berengue com a distribuïdors exclusius de GAGGIA a Tarragona, Lleida i sud de Barcelona. Sota la direcció del seu fill, Francesc Tomàs Llobet, l’empresa va començar a oferir equipament integral per a tota mena de maquinària d’hostaleria, treballant sempre amb les marques més prestigioses del mercat. A finals dels anys 90, la tercera generació, encapçalada per Meritxell Tomàs i Kiko Tomàs, van prendre el relleu i, juntament amb un equip de tècnics amb una llarga trajectòria a l’empresa, van convertir TOMAS LLOBET en una empresa familiar amb un fort compromís de servei.

+ 0 anys d'experiència

Experiència en projectes

Projectes

1 restaurants

Cuines fetes a mida de cada necessitat. Comencem amb l’assessorament, el projecte, el muntatge i el servei tècnic integral.

2 colectivitats

Escoles, cellers, hospitals, càterings, etc… donem sempre la millor solució pensant en el seu bon funcionament.

3 hotels

Especialistes en trobar les màquines més adequades per les vostres necessitats. Servei tècnic professional a la vostra disposició.

4 fred industrial

Construïm, dissenyem i mantenim càmeres frigorífiques.

5 Climatització

Instal·lem i manetenem els aires condiconats industrials.

6 buffets

Dissenyem i instal·lem illes per a bufets, creant espais funcionals i atractius per gaudir d’exquisits banquets.

Distribució

Com a distribuïdor, estem orgullosos de representar som distribuïdors de les millors marques del mercat, incloent Rational com a distribuïdor premium. Oferim als clients una àmplia selecció de productes de qualitat superior i un servei excepcional. La nostra reputació com a soci fiable i professional ens permet mantenir relacions duradores amb els fabricants i satisfer les necessitats dels nostres clients.

La confiança dels nostres clients a
la nostra excel·lència

Els clients que ja confien en nosaltres

Les nostres solucions integrals en equipament per a hostaleria s’ha guanyat la confiança d´una àmplia cartera de clients. Treballem de la mà dels nostres clients per entendre les seves necessitats i oferir solucions a mesura que superin les seves expectatives.

servei tècnic

Servei tècnic professional i eficient als nostres clients. El nostre equip de tècnics qualificats és aquí per satisfer les vostres necessitats d’instal·lació, reparació i manteniment dels equips. Ens preocupem per la vostra satisfacció i treballem de manera ràpida i precisa per resoldre qualsevol problema tècnic que pugui sorgir. Podeu confiar en el nostre servei tècnic de confiança per assegurar-vos un funcionament òptim i durador dels vostres equips.

Formulari de contacte

Escriviu-nos i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

  • Denominació Social: Denominació social del teu negoci., d’ara endavant, «El prestador».
  • Nom Comercial: Només si utilitzes un nom comercial diferent de la denominació social.
  • Domicili Social: Adreça completa, codi postal, localitat i província.
  • NIF: CIF o NIF de la teva empresa.
  • Telèfon: Telèfon fix o mòbil operatiu de la teva empresa.
  • Email: email operatiu de la teva empresa.

 

Objecte


El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (*LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

 

Responsabilitat


El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Afegeix aquí un enllaç a la teva política de cookies.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la *LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial


El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador NO AUTORITZA expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic que figura en les dades identificatives al principi d’aquest document.

 

Veracitat de la Informació


Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a l’Empresa permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

 

Menors d’Edat


Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

Obligació de fer un ús correcte de la Web


L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’introdueix aquí la teva Comunitat Autònoma.